Ettevalmistusrühma viimane koolipäev
Foto: Krista Sukk

Foto: Krista Sukk

6. jaanuaril alustanud ettevalmistusrühm lõpetas töö 18. veebruaril.
Klassitäis mudilasi käis koos kaks korda nädalas, et koos valmistuda sügiseseks koolitulekuks. Viimasel tunnil esineti väikese etteastega kohaletulnud vanematele, kes elasid kaasa kõigile  tunnistusesaajatele.

Krista Sukk
õpetaja