Ettevõtlik õpilane saab elus hakkama
ettevotlus

Mängu lõppedes said õpilased teada, kuidas neil läks.                                                                    Foto: Kristi Teder

Järvamaa ettevõtlusnädala üritu-sena oli meie kooli 8.b klassi noortel võimalus külastada Tartus äsja valminud Ettevõtlusküla ning osaleda ettevõtlusteemalises mängus. See on erinevas vanuses lastele mõeldud ettevõtluse, majanduse ja finantskirjaoskuse aluseid tutvustav simulatsiooni-mäng, mis õpetab arusaamist igapäevastest rahaasjadest ja ettevõtlusest. Külas olid üles seatud ettevõtted, kus õpilased said endale erinevad rollid. Õpiti eeskujulikku teenindamist, raha planeerimist ja säästmist, arvutati kokku kulud ja tulud ning maksti maksud. Mäng arendas meeskonnatööoskusi ja loovust. See on parim viis õppida tegutsedes nii, et uute teadmiste omandamine on lõbus.

Seda kinnitasid ka õpilased mängu lõppedes:

  • Väga meeldis see, et ei olnud mingeid loenguid, vaid saime mängu käigus asju õppida. Igaühel oli oma roll. Juhendajad oli lahedad ja abivalmis. Ettevõtted olid väga usutavalt ehitatud.
  • Kindlasti oli see õppepäev kasulik, sest hakkasin järjest rohkem mõistma, kuidas tegelik elu käib. Läheksin sinna kindlasti tagasi.
  • Õppisime, kuidas kasutada raha, töötada mingis ettevõttes ja kuidas saada hakkama tiimitööga.
  • Sai uusi kogemusi ning natukene ka majandust õppida.

Mänge viisid läbi Ettevõtlusküla noored.

Arenev ühiskond vajab ettevõtlikke inimesi, seda mitte ainult ärimaailmas, vaid ka avalikus sektoris – kultuuri ja spordi alal ning omavalitsusorganisatsioonides. Põhikooli õppekava üldosas on kirjas, et kool aitab kaasa õpilaste kasvamisele loovateks, mitmekülgseteks isiksusteks, kes suudavad end täisväärtuslikult teostada erinevates rollides. Selleks tuleb luua õpilastele tingimused ja keskkond, kus nad saavad omandatud teadmisi ja oskusi kasutades oma seatud eesmärke ja ideid ellu viia. Kõigist õpilastest ei pea saama ettevõtjat, küll aga tuleb ettevõtlikkus kasuks erinevatel töökohtadel.

Interaktiivne koolipäev Tartus sai teoks tänu AS Järvamaa Arenduskeskuse toetusele.

Kristi Teder
õpetaja