Ettevõtlusnädala raames Pärnusse

Foto: Kristi Teder

9. oktoobril külastasid 7. klassid Protex Balti AS Pärnu filiaali, kus valmistatakse spordirõivaid nii personaalselt kuulsatele sportlastele kui ka masstoodangut. Sportlased  hindavad selle firma disainereid, materjalivalikut ning kohusetundlikku suhtumist töösse. Õpilased said teada, milliseid oskusi ja iseloomuomadusi peab omama liinitöötajast kuni kõrgtasemel arvutispetsialistini- programmeerijani. Saadi teada, kuidas töötavad masinad ja millise töölõigu eest vastutab iga töötaja. Oluline on meeskonnatöö oskus.

Kristi Teder ja Eve Lehtpuu
Klassijuhatajad 

Päeva teises pooles toimus matk mererannas. Õpilastele anti ülesanne: Märka matkal, midagi mis ei ole hea loodusele ning tee sellest foto. Trotsides tuult ja tormi mererannas, olid lapsed usinad  keskkonnateadlikud pahateoavastajad.

Tagasiteel viidi bussis läbi viktoriin kuuldu-nähtu kohta. Tublimad vastajad said autasud.

Põhieesmärgid, avardada õpilaste silmaringi, kuulamisoskust, tähelepanu suunamist kindlale teemale, osata olla üks paljude hulgas, said täidetud.

Õpetlik ja tervislik koolipäev sai teoks tänu SA Järvamaa Arenduskeskuse toetusele.