Film “Moest väljas” viib noored kurssi rõivatööstuse pahupoolega

Foto: Andrus Kopliste

22. mail külastas meie kooli Maarja Keskpaik, brändi Reet Aus meeskonna üks liikmetest. Põhikooli- ja gümnaasiumiõpilaste seas keskkonnateadlikkuse suurendamiseks tuli jutuks olemasolevate materjalide kasutamine rõivatööstuses ning kiirmoe mõju meid ümbritsevale. Sellega loodab brändi meeskond aidata noori seoste loomisel tarbimiskäitumise ning keskkonnahoiu vahel. Keskpaik tõdeb, et õpilaste huvi keskkonnasäästliku moetööstuse vastu on enamjaolt suur, kuid ruumi teadlikkuse tõstmiseks leiduvat alati.

Kadi Antonov
õpilane

Loengu käigus tutvustas ta õpilastele brändi Reet Aus tegevuse põhimõtteid, juhtis tähelepanu moetööstuse põhjustatud reostusele Bangladeshis ning rääkis lähemalt ringmajandusest ja Upmade sertifikaadist. Keskpaik soovitas meile: “Kindlasti tarbida vähem ja tarbida kvantiteedi asemel kvaliteeti.” Samuti pidas ta tähtsaks taaskasutamist, näiteks riiete vahetamist õdede-vendade või sõpradega, teiselt ringilt ostmist ning rõivaste parandamist.

Põhjusena, miks Maarja Keskpaik mööda Eesti koole käib, tõi ta esile vajaduse panna noored sellest teemast huvituma. Kaasamõtlemine on märk sellest, et nad soovivad panustada sotsiaalsete ja keskonnahoidu puudutavate probleemide lahendamiseks parema paiga loomisesse.

2015. aastal valmis ka loengus käsitletud teemasid puudutav film „Moest väljas”, mis annab põhjaliku ülevaate Bangladeshis toimuvast ning Reet Ausi ja tema brändi teekonnast rõivatööstuses ning mida oli võimalik vaadata klassijuhataja tundides. Selle käigus tuleb välja, kui vähe tuntud firmad tegelikult tootmisel tekkivatest jäätmetest teavad. Film loob elava kujutluspildi karmist tegelikkusest, pannes selle vaataja antud teemal sügavalt mõtlema.