Foxcademy 11.klassile

Sügisest 2017 saavad meie kooli 11.klassi laia matemaatika õppijad kasutada õppimisel Foxcademy õppeplatvormi abi. Algselt tehti see õpikeskkond gümnaasiumi matemaatika õpppimiseks, nüüd on lisandunud põhikooli 7.-9.klass ning ainetest veel füüsika ja keemia.

Teisipäeval, 23.jaanuaril tuli 11. klassi õpilastele tundi läbi viima üks programmi loojatest, Kenneth Pohl. Koos lahendati kordamistesti logaritmide kohta, mille oli koostanud siinne matemaatikaõpetaja. Antud programm annabki võimaluse õpetajal näha koheselt tagasisidet vastava teema omandatuse kohta. Teste saab lahendada nii tunnis kui kodutööna. Foxcademy sisaldab ka teooriat ja harjutusülesandeid. Veebruarist saab antud keskkonnas valmistuda ka riigieksamiks.

Lisaks antud õpikeskkonnale kasutavad 11.kl. õpilased katseõpikut, tehes seal parandusi ja täiendusi. Katseõpikut hakatakse kasutama teistes koolides uuest õppeaastast.

Margit Arro
matemaatikaõpetaja