Geograafiatudengid õpetaja rollis
Foto: Karola Kiilmann

Foto: Karola Kiilmann

8. detsembril andsid neli geograafiatundi Tartu Ülikooli geograafiatudengid Patric Joan ja Oskar. Tunni teemaks oli planeerimine.Peale sissejuhatavat loengut jaguneti rühmadesse. Õpilaste ülesandeks oli Tartu linna Maarjamõisa linnaosa planeerimine. Väga huvitav oli kuulata, milliseid ideid klassikaaslased välja pakkusid. Iga töö kohta andsid tudengid ka tagasisidet, mis oli hästi, millega peaks veel arvestama.Vahel on hea, kui tavapärasest tunnist saab vaheldust ning on võimalus kohtuda huvitavat inimestega.

Karola Kiilmann,
12.klassi õpilane