Imetabane maailm

Foto: Kristi Teder

15. novembril 2019. a. toimusid kaheksandike füüsika ja keemia tunnid Tallinnas Teadusteatris KVARK.

Füüsikaõpetaja, Raivo Tamm, selgitas noortele sellise ettevõtmise olulisust. Lisaks teadmistele võib füüsikaseaduste mõistmine anda ka supervõimeid. Teaduslikud teooriad selgitavad, miks üks või teine nähtus aset leiab. Loodusseadused aga ütlevad, mis juhtub.

Õpilaste tagasiside oli super. Nad said aru, et etenduses olid enamus koolis õpitud teemad, aga laval oli kõik huvitav ja põnev. Näidati kuidas erinevaid füüsikareegleid kasutades saavad kõik endale „supervõimed”.

Selline etendus sai toimuda ainult noorte teadlaste väga heale koostööle. Lootsime, et see kestab kauem. Taolisi teistmoodi koolipäevi võiks veelgi olla, see avardas õpilaste silmaringi.

Noor teadlane, Karoliine, tutvustas meile, kuidas nad on jõudnud niikaugele, et tuua oma kogemused lavale. Oli huvitav teada, et just need noored on Rakett 69 ülesannete loojad.

Karoliine rääkis, et 10-aastase töö tulemusena vormistati 2 aastat tagasi noorte ettevõtmine Teadus OÜ KVARK.

Kõlama jäi õpilaste suust lause: Ma tahan olla tark! Tasus väga ära!

Õppekäiku toetas Järvamaa Arenduskeskus.

Kristi Teder
Õpetaja ja õpilased