Internetis valitsevad ohud

Foto: Krista Sukk

21. veebruaril käis 2.a, 2.b ja väikeklasside õpilastel külas noorsoopolitseinik Malle Hermanson, kes rääkis internetis valitsevatest ohtudest ja nutisõltuvusest.
Kohtumise käigus arutleti selle üle, kas internet ja nutimaailm on ikka nii ohutud, kui need paistavad ning kuidas end võimalike ohtude eest kaitsta.
Õpilastele näidati pilte pahatahtlikest täiskasvanutest, kes on esitlenud ennast internetis lastena. Samuti oli võimalik lugeda nende poolt lastele saadetud kirju. Koos noorsoopolitseikuga arutati, kuidas sarnaseid postitusi saades käituda.
Ühiselt jõuti arusaamisele, et täielikult kaitstud pole meist keegi, kuid väga palju saab ebameeldivate olukordade vältimiseks ise ära teha: ei jaga isiklikku informatsiooni, ei suhtle internetis võõraste inimestega, ei alusta ega lasku konflikti ning vanem peaks olema kursis sellega, mida laps internetis teeb. Hea oli teada saada ka seda, et arvutikaamerad ei ole alati turvalised, võimaldades pahatahtlikel inimestel meie tegevusi jälgida.
Politseinik pani lastele südamele, et igast kahtlasest tegevusest ja juhtumist tuleks alati täiskasvanut teavitada ning mitte püüda olukorda ise lahendada. Samuti soovitas ta õpilastel rohkem rõõmu tunda reaalses elus toimuvast ja vähem nutikeskkonnas viibida.

Helena Saar
õpetaja