Kaasava hariduse konverents õnnestus

Foto: Marita Kutsar

22. aprillil toimus Paide Hillar Hanssoo Põhikoolis Kaasava hariduse konverents, kus õpetajad jagasid seni toimunud õpirännete kogemusi.

Pärast tervitust ja konverentsi kava tutvustamist rääkis Ellen projekti “Kaasav kool” saamisloost. Ellen, Kätlin, Ingrit ja Helena andsid ülevaate tööst tuge vajavate õppijatega koolides, kus nad ühe nädala töövarjuks olid. Need koolid olid Libberton Primary School ja Winston Primary School (Kätlin Merisalu),  Kellinghusen (Ellen Rosimannus), Heinrich-Zille-Grundschule Berlin (Ingrit Talvist), Waldorfschule Aachen (Helena Saar). Kõlama jäi, et tuge vajavad õppijad on neis koolides hästi toetatud ja õpirändajad on töövarjunädalal saanud hindamatu õppimiskogemuse. Waldorfkool on teistsugune kui kõik teised töövarjukoolid, aga sealseid õpetamisvõtteid saab ka meie koolissüsteemis kasutada, näiteks õpetamisfilosoofiat inimesest kui tervikust.

Ellen Rosimannus
õpetaja

Teine pool päevast viidi läbi neli töötuba: Kogukonna kaasamine – milleks ja kuidas (Kätlin), Waldorfi pedagoogika (Helena), Õpilaselt õpilasele – arutelud klassinõukogus (Ingrit) ja “Keerulise haridusliku erivajadusega õppija õpetamine tavaklassis”. Töötubades tehti praktiliselt läbi õpirännetelt kogutud meetodeid ja arutati nende rakendatavuse üle. Töötoad olid praktilised, sisukad ja osalejad ootavad põnevusega meetodite kogu, kus kõik õpirännetel kogutud meetodid on oondatud.

Konverentsi suurem eesmärk oli õpetajate valmisoleku, teadmiste ja oskuste edendamine tuge vajava õppija õpetamiseks kaasavas keskkonnas ehk siis tavaklassis tavakoolis. Kaasamine tähendab lisaks jõukohastele õppeülesannetele ka osalemist koolipere ühistegevustes ja lapse tunnet, et ta kuulub sinna.
Saalis oli üle 40 osaleja, lisaks meie kooli õpetajatele ka kolleegid Paide Hammerbecki Põhikoolist, Roosna-Alliku Põhikoolist, Türi Toimetulekukoolist ning samuti ka Paide Linnavalitsuse esindaja. 

Õppirändajate blogiga on võimalik tutvuda siin.