Kaheksandikud töövarjutasid

Foto: Erakogu

Töövarjunädala raames olid nelikümmend üks kaheksandate klassde õpilast kooli erinevate ametite esindajate töövarjudeks. Kümme kooli töötajat jagasid oma töötunde õpilastega. Uuriti, milliseid ülesandeid tuleb valitud ametis täita; kus on võimalik tööks vajalikku eriala omandada; mis on mõjutanud ameti valikut; mis on ameti juures meeldiv ja mis mitte.

Oma tööd tutvustasid kooli direktor, juhi abi, huvijuht, administraator, ITspetsialist, sotsiaalpedagoog, eripedagoog, logopeed, raamatukoguhoidja ja klassiõpetaja. Töövarjuks oldi vaid 45 minutit. Lühikese aja jooksul said õpilased neid huvitanud küsimustele vastused. Mitmelgi korral ei osatud arvata, milliseid erinevaid ülesandeid mingis ametis täita tuleb. Töövarjutunnis saadi teada mõndagi huvitavat. Õpilastele tund meeldis.

Aitäh, töötajatele, kes oma päeva jagasid.

Kersti Laastau
karjäärikoordinaator