Kaheksas klass tegi ettevõtlusteatrit

Stseen Kanal 2 firmapeolt                                   Foto: kuvatõmmis videost

Neljapäeval, 6. aprillil esitasid 8.a klassi õpilased loovtööna ettevõtlusteatri etenduse „Ajakirjaniku elukutse mured ja rõõmud”. Klass töötas ühtse meeskonnana ja kõik sujus, sest noored võtsid oma esinemist tõsiselt. Kõik loovtöö hindamiskomisjoni liikmed olid nähtuga väga rahul ning õpilased ise pärast ülesastumist suurepärases meeleolus.

Protsess sai alguse juba septembris, kui õpetajad, saanud innustust haridusprogrammist „Ettevõtlik kool”, arutasid läbi, kas ja kuidas oleks ka meie koolis võimalik ettevõtlusteatrit kui meetodit õppetöös kasutada. Kuna 8.a mõttest vaimustus, otsustati tegutsema asuda ja teha ettevõtlusteatrist kollektiivne loovtöö. Klass valis etenduse keskmesse meie oma kooli vilistlase Robert Rooli, kes on tuntud saatejuht. Üheskoos koostasid noored intervjuu tarbeks küsimused ja SA Järvamaa Arenduskeskuse toel külastasid Tallinnas Kanal 2 toimetust, et televisiooni köögipoolega tutvuda ning Robertit intervjueerida.

Seejärel töö jätkus: pärast intervjuu ülevaatamist valisid õpilased teemad, millest saaks kirjutada stseenid, ning asusid rühmades näidendi teksti kirjutama. Klass jagunes neljaks rühmaks, kusjuures iga neist kirjutas kaks stseeni. Noored pidid oskama näha probleeme ajakirjanikutöös ning neist lähtuma. Hiljem tuli teksti viimistleda, lavaproove teha ning kõik etendusega seonduv valmis otsida.

Erinevate tegevuste kaudu said õpilased teadmisi ettevõtlusest, arendasid endas meeskonnatöö ja avaliku esinemise oskust. Õpilaste arvamused kogetu kohta olid vaid positiivsed.

Õpilasi juhendasid eesti keele ja kirjanduse õpetaja Anne Kivimäe, karjääriõpetuse õpetaja Kersti Laastau ning klassijuhataja Anne Lillepea.

Anne Kivimäe
õpetaja