Käsitöö ja kodunduse ning tehnoloogiaõpetuse maakondlik olümpiaad
Foto: Andrus Kopliste

Foto: Andrus Kopliste

5. märtsil toimus käsitöö ja kodunduse ning tehnoloogiaõpetuse maakondlik voor. Tüdrukutel tuli vastata nii käsitöös (teema PITSID) kui kodunduses (teema PIDU) kümnele teooria küsimusele. Ka poistel tuli vastata kümnele teooriaküsimusele ning teha tööjoonis.

Kristi Teder
Sulev Einma
õpetajad

Käsitöö praktilises osas pidi kavandama ja osaliselt valmistama heegeldatud asseksuaar. Kodunduses oli praktiliseks ülesandeks kujundada kutse põhikooli lõpupeole. Poisid valmistasid maski mida pidi saama riputada seinale.
Meie kooli õpilastel läks väga hästi:
käsitöös: Katarina Perman I koht, Marit Tammela II koht
kodunduses: Saara Sion III koht, Birgit Mallas VI koht
tehnoloogiaõpetuses: Arlis Arold I koht, Guido Schilf II koht
Katarina Perman ja Arlis Arold esindavad Järvamaad vabariiklikul olümpiaadil Tallinna Ülikoolis 17.aprillil.