Kevad on kokkuvõtete tegemise aeg

Nii nagu igal elualal tehakse ka koolis kevadel kokkuvõtteid ja seda ka käsitöö, kodunduse ja tehnoloogiaõpetuse tundides. Need on õppetunnid, kus oodatakse õpilastelt eelkõige loovat mõtlemist. Uut saab aga luua alles siis, kui on õpitud elementaarsed töövõtted, tutvutud erinevate materjalidega ning eseme valmistamisel  vajaminevate lahendustega. Õpetöö on tulemuslik, kui õpilased on uudishimulikud ja avatud, tunnevad rõõmu õppimisest ja oma teadmiste rakendamisest, huvituvad erinevatest tegevustest, kasutavad oma kujutlusvõimet ning mõtlevad loovalt.

Kristi Teder
õpetaja

Maakonnas oli selle õppeaasta läbivaks teemaks tehnoloogiavaldkonna õppeainetes „Mustrimängud”. Püüdsime iga uut käsitööliiki mahutada nimetatud teemasse.

4. klassi õpilased said selgeks erinevad sõlmimisvõtted, paelte punumise, lihtsamad tikkimisviisid ja nõelviltimise. 5. klassis oli pearõhk meeskonnatööl. Oluline oli oskus märgata enda ja kaaslaste tundeid, oma tundeid suunata ja olukorrale sobivalt käituda, tõlgendada ebaõnnestumist kui õppetundi ja vajadusel küsida abi. Koos meisterdati ja sisustati miniatuursed kodude maketid. Mustrimängudeks saadi inspiratsiooni Anu Raua loomingust. 6. klassi õpilased ammutasid ideid meid ümbritsevast loodusest ja rahvakunstist. Nii valmisid viltimistehnikas kaunistatud kotid, initsiaalidest koosnevad ornamendid, kangamustrid ja lepaokstest kuusepuud.

7. klassi noorelt oodatakse, et ta oskaks erinevates olukordades läbi mõelda oma lahenduskäigud ja tegevused, neid vajadusel selgitada, parandada ja arutleda õnnestumise või ebaõnnestumise põhjuste üle ning tehtud vigadest õppida; orienteeruks joonistes, kirjanduses ning saaks elus hakkama elementaarsete majapidamistöödega. Poisid planeerisid, õmblesid ja kaunistasid pakutrükis riidest kotid, tüdrukud lasid fantaasial lennata kudumi kirjamisel ja sõlmbatikus kujundatud põllemustrites. 9. klassi tüdrukute ühistööna valmis lapitehnikas vaip, mis pühendati PÜG-le ja Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. Kodundustundides oli kõikides klassides läbivaks teemaks tarbijaharidus.

Kõike, mida õppeaasta vältel vahvat loodi on võimalik vaadata õpilasloomingu näitusel Järvamaa muuseumis. Paide ühisgümnaasiumist on näitusel 54 õpilase 66 loometööd ning 3 ühistööd. Maakonna koolinoorte loomingu näitus „Mustrimängud” on avatud 29. märtsist 25. aprillini.