Kirjaoskus peegeldab heaolu

Foto: Tiina Kivimäe

15. juunil toimus Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis Eesti Lugemisühingu konverents „Kirjaoskus peegeldab heaolu“. Meie koolist osalesid õpetajad Heli Prii, Eve Krais, Tiina Kivimäe ja Ingrid Talvist. Kuulati ettekannet Eesti Kunstiakadeemia värske magistri Rita Assori loodud lugemispesast ning Peetri Kooli õpetaja Inga Veskimägi lugemisoskust toetavatest tegevustest käsitöö ja kodunduse tunnis. Paneelettekanded keskendusid õpiabi vajadusele ja kättesaadavusele. Erinevates töötubades harjutasid meie õpetajad kätt lastekirjanik Kätlin Vainola juhatusel loovkirjutamise ülesandeid lahendades, tegid lugemisjoogat ja punusid sukapaela.

Konverentsi lõpetamisel pälvisid õpetajad Heli Prii, Eve Krais ja Tiina Kivimäe Haridus- ja Teadusministeeriumitänukirjad väikeste kodu-uurijatega südamega tehtud töö eest.

Tiina Kivimäe
õpetaja