Kiusamisteemaline projektipäev

27. novemberil toimus tavapäraste koolitundide asemel projektipäev. Nimelt osalesid õpilased erinevates tegevuses, et ennetada koolikiusamist.

1.-5. klasside õpilastele viisid kooli T.O.R.E. ringi noored läbi töötubasid, mille käigus räägiti erinevates rollidest, porbleemide lahendamisest ja sellest, mis on kiusamine. Samuti viisid neile õpilastele õpetajad läbi KiVa (kiusamisest vabaks!) koolitunnid.

6.-9. klasside õpilased vaatasid Ilmar Raag filmi “Klass” ning arutlesid pikalt nähtu üle. Otsiti võimalike lahendusi, et ennetada stsenaariumit, millega film päädis.

Samuti käis 6.-9. klasside õpilastele läbi Zoomi oma kogemusi jagmas Natali Marie Ernits, kes on ise olnud nii kiusaja kui kiusatava rollis.

Peaukse juures ole üleval ka tänulikkuse tahvel, kus kõigil oli võimalik panna kirja oma mõtted selle kohta, mille üle nad tänulikud on.

Marita Kutsar
huvijuht