Kodundustunnid kodus

Kodunduse õppeainesse mahuvad kõik teemad, mis kuuluvad ühe hubase ja kauni kodu juurde. Sel aastal on meie lastel eriline võimalus, näidata kui usinasti nad kodus toimetavad: koristavad, keedavad, küpsetavad, jne. Õpilastele saab paremini selgeks, et ka erinevad õppeained on omavahel seotud. Kodunduse tunni teemades on lõimunud terviseõpetus, matemaatika, loodusõpetus, informaatika, eesti keel, kunst, geograafia, muusika, kehaline kasvatus.

Tüdrukud lasevad fantaasial lennata. See teeb õpetajale rõõmu.

Kristi Teder
õpetaja