Kogume kooli säravad Päikesekillud kokku!
Aasta päikesekillud jagatakse tublidele ja aktiivsetele kooli noortele ja õpetajatele. Samuti tuuakse esile aasta jooksul ellu kutsutud vahvad ettevõtmised, sündmused või teod.
 
Kandidaate on võimalik esitada 6 erinevas kategoorias:
AASTA NOOR
AASTA ÕPETAJA
AASTA NAISSPORTLANE
AASTA MEESSPORTLANE
AASTA MUUSIK
AASTA SÜNDMUS/TEGU
 
Tunnustamiseks ootame ülevaadet Paide Hillar Hanssoo põhikooli noortest, õpetajatest ja tegudest.
1. Kas sinu esitatav kandidaat on sellel aastal kuidagi eriliselt silma paistnud?
2. Kas sinu esitatava kandidaadi tegu/sündmus oli sel aastal kuidagi uudne?
Kui vastasid neile punktidele jaatavalt, siis tuleb kindla peale nominent esitada! Kandidaadi esitamiseks palume täita alljärgneva küsimustiku  11.maiks siin.
Kirjelda kandidaati vähemalt kümne lausega.
Märkame ja tunnustame tublisid enda ümber!
 
Paide Hillar Hanssoo põhikooli õpilasesindus