Kool külastab Käsmut

Foto: Christen Savisaar

25. septembril oli meie kooli kaheksandikud õppetöös Käsmus. Tegemist oli erinevaid õppeaineid lõimiva programmiga, mille käigus läbiti ca 4 km pikkune matkarada. Noored said teadmisi looduse ja kekskonnaprobleemide kohta, õppisid orienteeruma etteandtud ülesannete järgi ning said värskes õhus ka hea füüsilise treeningu. Ülesannete lahendamisel õpiti tundma Läähemere ja Soome lahe eripärasid ja elustikku. Saadi aru inimtegevuse mõjust keskkonnale.

Kui kõik olid metsast tagasi jõudnud, kontrollis õppejuht Kauri laste teadmisi, loeti kokku saadud punktid ning tublimad said tunnustuseks maiustusi.

Noorte arvates võiks teinekordki selliseid koolipäevai korraldada. Metsas ringi käia oli tore ja rahustav. Mets ja meri olid ilusad ning noored said palju uut teada Käsmu looduse ja ajaloo kohta, samuti nähti suuri rändrahnusid.

Oli ka arvamusi, et protsessi käigus tuli liiga palju kõndida ja mitu korda eksiti ära, osad õpilased tõid välja, et küsimused olid rasked.

Üldkokkuvõttes oli huvitav ja kogemusterohke koolipäev, mis sai teoks tänu Keskkonna Investeerimise Keskuse toetusele. Soovime meeldivat koostööd ka edaspidi.

Kristi Teder ja Eve Lehtpuu
õpetajad