Kooli seintel on Paide Kunstikooli õpilaste näitus

Paide Kunstikooli õpilaste sügisnäitus on üleval koolimaja kaldteel.

Näituse avamine toimub 8. oktoobril kell 10:35. Avamisele on kutsutud kõik kunstiteoste autorid. Samuti võtavad avamisel sõna Paide Kunstikooli esindaja ja Paide Hillar Hanssoo põhikooli esindaja.

Üleval on 17 õpilase teosed, nende hulgas mitmed põhikooli õpilased ja vilistlased.

Marita Kutsar
huvijuht