Koolimaja koridoride seinad kattuvad mälestustega

Foto: erakogu

Kui õpilased kutsusid üles jäädvustama oma mälestusi Paide Ühisgümnaasiumist piltidena, et need kooli koridoride seintele maalida, laekus tähtajaks kavandeid pisut alla poole seatud eesmärgist. Eesmärk oli suur- saada seintele 100 maali, et seostada ettevõtmine lisaks koolide ümberkorraldusele tähelepanu juhtimisega ka sellega, et tänavu möödub Paides 100 aastat gümnaasiumihariduse andmisest ja tähistame Eesti Vabariigi 100. aastapäeva.

Nüüd, mil kavandeid juba teist nädalat seintele maalitakse, tuleb aga töid üha rohkem juurde ja koolimaja koridorid muutuvad iga päevaga järjest rõõmsamaks. Seda, et tänavu lõpetab Paide linnas tegutsemise kaks kooli, neist Paide Ühisgümnaasiumi hoone lammutatakse ja mismoodi koolide jaotus ja askohad järgnevatel aastatel hakkavad olema, on nooremaid õpilasi seinte maalimisel toetanud lapsevanem Kersti Viilupil tulnud lastega jutuks mitmeid kordi: „Eks pisematel õpilastel ongi keerulisem aru saada, mis uuest õppeaastast täpsemalt toimub, kuid kui sügis käes ja uus klassiruum teises kohas üle vaadatud, on kõik taas selge. Nooremate töödel on kõige rohkem kujutatud koolimaja, mõned lapsed on valikut põhjendanud, et joonistasid koolimaja just seepärast, et seda varsti enam pole, kusjuures ükski seinale maalitud maja pole teisega samasugune. Vahetundides käib vilgas töö, kõik koridorid on noori kunstnikke ja uudistajaid täis, tasub vaatama tulla!“

Mia Laurel Viilup
õpilasesinduse liige

Seinamaalingute projektiga „Seinad, mis mäletavad“ soovivad õpilased enne koolimaja lammutamist koguda kokku Paide Ühisgümnaasiumiga seonduvad mälestused koolimaja seintele, et vana maja pidurüüs ära saata, meenutused jäädvustada mälestuste raamatuks ning juhtida tähelepanu Paide linna koolide ümberkorraldusele.

Kui on veel soovijaid, kes tahaksid oma mälestuse Paide Ühisgümnaasiumist koolimaja seinale maalida, võib võtta ühendust kooli õpilasesinduse liikmetega või kirjutada opilasesindus@paideyg.ee.

Kõik seintele maalitud tööd pildistatakse, avaldatakse ürituse lehel ja köidetakse mälestuste raamatuks. Üks töö maalitakse vineerile ja kingitakse samale kohale kerkivale uuele koolile mälestuseks. Projekt valmib “Nopi Üles” toel. Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.