Kus on jäätmete koht?
Foto: Kätlin Merisalu

                            Foto: Kätlin Merisalu

21.-29. novembrini toimub üle-euroopaline jäätme- ehk prügitekke vähendamise nädal. Seoses sellega oli 22. novembril 2.a ja 2.b klassi loodusõpetusetundides õpetajaks  keskkonnahariduse spetsialist Maarika Männil. Tunnis, mille teemaks oli „Kus on jäätmete koht?“, said lapsed teada, milliseid erinevaid jäätmeid me tekitame ja kuidas neid sorteerida ning loomulikult seda, miks seda kõike teha tuleb.

Kui teooria selge, asuti rühmades jäätmeid sorteerima. Kokkuvõtteks vaadati rühmade töö üle ja tehti vajadusel parandused.

Lapsed läksid tunnist teadmisega, et me kõik saame anda omapoolse panuse keskkonna heaks, kogudes, sortides ja viies oma majapidamises tekkinud jäätmed selleks ettenähtud kohta.

Krista Sukk                                                                                                                                                                                                 õpetaja