Kutse põhikooli lõpetajale
koolimaja_panorama-1024x351

Foto: Andrus Kopliste

Kui Sulle meeldib õppida üldaineid, arutleda, lahendada mõttetööd nõudvaid ülesandeid, lugeda ja uurida ning osaleda aktiivselt koolielus, siis oled valmis haridustee jätkamiseks  Paide Ühisgümnaasiumis.

Gümnaasiumis õppimise aeg on üks tervik. Kolme aasta jooksul on Sul valida õppekavva huvitavaid õppeaineid ning õppida koos üheteistkümnenda või kaheteistkümnenda klassi õpilastega. Kavas on moodustada klassidevahelised valikainete grupid. Lisaks siiani noori huvitanud valikainetele, milleks on kõne- ja draamaõpetus, inglisekeelne meediakursus „Noored ja meedia“, sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse, on kõigil võimalus õppida joonestamist ning majandus- ja ettevõtlusõpet. Uued valikained on programmeerimine ja fotograafia.

Kersti Laastau
Kooli direktor

Gümnasistid annavad koolile oma näo. Eelmist õppeaastat jäävad meenutama muusikaline etendus „Kuula mind“, Maskiball, omaloominguõhtu, aastagaala, ühine väljasõit Valgehobusemäele, traditsioonilised laulu- ja tantsuvõistlused, tundehetked, mis tekkisid maakonna spordivõistlustelt võidukarikaid vastu võttes või draamatrupi „Maski taga“  ja  gümnaasiumi segaansambli  etteasteid nautides. Meie koolis õppides on võimalik osa saada paljudest võrratutest hetkedest.

Tule meile õppima!

Kooli astumiseks esita avaldus, põhikooli lõputunnistus, 2 fotot ja tervisekaart. Kui Sa ei ole veel sooritanud tasemetesti, siis on seda võimalik teha ajavahemikul 21. kuni 28. august 2015.

Dokumente saad veel esitada 29 ja 30. juunil ja 29. juulist kuni 28. augustini.
Hetkel on avatavas 10. klassis vabu kohti.