Kutse vanemate üldkoosolekule

Lugupeetud lapsevanem.

Kutsun kokku vanemate üldkoosoleku 6. septembril 2017. a kell 18.

Kavas:

  1. 2017 – 2018. õppeaasta koolis. Kersti Laastau – kooli direktor
  2. Lapse turvalisus on tähtis. Malle Hermanson – noorsoopolitseinik
  3. Esineb Siret Pihelgas – Paide  linnapea
  4. Ülevaade kooli hoolekogu tegevusest. Priit Põder – kooli hoolekogu esimees
  5. Hoolekogu liikme valimine.
  6. Koosolekud klassides. Klassijuhatajad.

Üldkoosolek toimub kooli aulas.

Meeldivat koostööd soovides,

Kersti Laastau
kooli direktor