Lapsevanema loov ülesanne lastele

Foto: Helen Soots

Distantsõppe käigus annavad lapsevanemaid lastele loovaid ülesandeid, et üheskoos sisukalt aega veeta, siin ülevaade ühest toredast ülesandest.

Lapsevanem Helen: Minu esmaseks ülesandeks oli leida võimalikult ohutu koht looduses, et see mäng läbi viia. Omavahel arutledes otsustasime Paide tehisjärve kasuks, et sealne ümbrus prügist puhtaks korjata. Oluline oli kindlasti värskes õhus liikuda ning teha loodusele ka üks meeldiv pai. Läbi selle tegevuse õpib ju laps ka ümbritsevas keskkonnas hoolivalt käituma. Kodukoha looduse väärtustamine oli üks eesmärkidest. Prügibingo tabeli leidsin ma interneti avarustest. Iga leitud prügiese tuleb lehel maha kriipsutada ja kilekotti korjata. Seda mängu võib läbi viia ka võistlusena, aga oluline on ka hilisem arutelu leitust ning selle mõjust loodusele. Selleks ei ole muud vaja, kui: bingotabel, pliiats, kilekott, kindad ning hea tuju 🙂

Helen Sootsi
lapsevanem