Loeng looduskatastroofidest

7. aprillil esines õpilastele  XVI lennu vilistlane Gert Teder ülipõneva ja maailma mõistmiseks   laiemat tausta andva loenguga  looduskatastroofidest ja nende mõjust maailmale ja inimestele. Ta on ise viibinud ÜRO hindamis – ja koordineerimismeeskonna liikmena  erinevates kriisikolletes  (Pakistan, Süüria, Haiti, Malawi, Bosnia ja Hertsegoviina jne.).

Marje Tänav
õppealajuhataja

Ta  rääkis maavärinatest, üleujutustest ja tsunamitest ning  katastroofide tagajärgede likvideerimisest. Gert rõhutas ajaloo, geograafia ja maailmareligioonide  ning erinevate kultuuride  tundmise vajalikkust. Olles võõras kultuuriruumis on vaja teada tausta, et sind valesti ei mõistetaks ja inimene ennast ohtu ei seaks. Gerdi ettekanne rikastas õpilasi mitmekülgse teabega.