Loeti Ellen Niidu luulet
etlejad

Osa õnnelikest võitjatest                       Foto: Sabine Krais

4. novembril toimus taas etlus-konkursi „Ellen Niiduga Midrimaal“ eelvoor, kus osales 18 1.-6. klassi õpilast. Ilmekad luuleread kanti ette žüriile, kuhu kuulusid eesti keele õpetaja Anne Kivimäe, kooli raamatukoguhoidja Elle Tamar ning õpilased Sabine Krais ja Jan Margen Vau.

Žürii nägi julget ja siirast etlemist ning valis välja ka lemmikud: 1.-3. klassidest I koht Kairit Saar (2.b, õpetaja Krista Sukk), II koht Hanna-Liisa Vassar (1.b, Piret Nagel), III-IV koht Keiro-Stevon Tegelmann (1.b, Piret Nagel) ja Marta Udu (2.a, Maris Kiuru); 4.-5. klassidest I koht Kersti Mikutaite (5.a, Eve Klävin), II koht Keitlin Jüristo (4.a, Eve Krais), III-IV koht Kaur Mattias Kimmel (4.a, Eve Krais) ja Fransiska Malmre (5.a, Eve Klävin).

Žüriisse kuulunud õpilased on ka ise kunagi samal konkursil üles astunud. Sabine kommentaar nähtu-kuuldu kohta oli järgmine: „Kuna olen ise osalenud sellel üritusel, siis meeldis mulle väga žüriis olla. Esinejaid olid väga armsad ja neid oli lust vaadata.“ Noored esitasid armastatud Ellen Niidu luulet värvikalt ja lõbusalt, üks nii ja teine naa. Mõni võttis abiks rekvisiidid, teine vahvad liigutused. Kindlasti kogesid paljud ka lavanärvi, kuid leidsid julgustust teistelt esinejatelt.

Mõlema vanusegrupi kaks paremat pääsevad maakondlikule konkursile, kus tuleb esitada ka teine luuletus. Aega harjutada on veel ligi kaks nädalat. Suured tänud nii õpilastele kui nende juhendajatele!

Jan Margen Vau
õpilane