Loomine ja looming
Foto: Andrus Kopliste

Foto: Andrus Kopliste

„Loomine ja looming on elus väga tähtsad. Loominguga tegelemine õpetab meid tundma, nägema ilu ja erinevaid emotsioone. Mida tugevamalt me tunneme, seda rohkem me elame,” ütles oma avasõnas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kompositsiooniõppejõud helilooja Helena Tulve.

Esmaspäeval, 30. mail tutvustas Paide Ühisgümnaasiumi vilistlane Kristo Klaus oma eelmisel õppeaastal valminud praktilist uurimistööd „Klaveripalade vihik” Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias konverentsil „Parimaid töid gümnaasiumiõpilaste praktiliste ja uurimuslike tööde vallas”.

Anne Rikberg
õpetaja

Muusikal on Kristo elus tähtis osa. Kristo on lõpetanud Paide Muusikakooli saksofoni erialal ja kuigi praegu õpib ta Tartu Ülikoolis informaatikat, ei möödu ükski nädal pillimänguta. Tihti võib Kristot näha esinemas Paides Teet Tihvani bigbändiga. Olles 11. klassis vahetusõpilane Belgias, avastas Kristo enda joaks klaverimängu ning selle, kui põnev on leida klaveril kauneid meloodiaid ja kooskõlasid. Nii hakkasid tasapisi tekkima esimesed omaloodud palad. Kui tuli jätkata õpinguid PÜG 12. klassis ning tagantjärele teha uurimistöö, siis tuligi Kristol hea mõte sooritada see praktilises vormis – panna enda loodud palad noodikirja ja koondada „Klaveripalade vihikusse”.

Konverentsil rääkis Kristo oma töö teemavalikust, eesmärkidest ja lõpptulemusest ning seejärel mängis vihikust ette kaks pala. EMTA dotsent Ene Kangron andis Kristo tööle positiivse tagasiside, kiites Kristo kaunist meloodiajoont. Ühtlasi innustas ta Kristot kindlasti heliloominguga jätkama.

Huvitav ja kasulik oli osa saada ka teistest konverentsil esitatud praktilistest ja muusikaalastest uurimistöödest. Eriti põnev oli Tallinna Reaalkooli 11. klassi õpilase Hanna-Ingrid Nurme praktiline töö „Muusikateose kirjutamine sümfooniaorkestrile”, mida oli valmis kujul võimalus videosalvestuse vahendusel kuulda ja näha.

Gümnaasiumõpilaste praktiliste ja uurimuslike tööde konverentsi korraldati EMTAs juba teist korda. Ka järgmisel aastal oodatakse gümnaasiumõpilasi oma töid esitlema.