Lõpuaktus hoiti pereringis

Hetkeolukorrast tingituna ei olnud koolil võimalik korraldada traditsioonilist 9. klasside lõpuaktust, kuid sellegipoolest toimus Paide Hillar Hanssoo Põhikoolis kaks aktust.

12. juuni kell 12:00 leidis aset 9.ac ja kell 13:00 9.b klassi lõpuaktus.

Aktus peeti koolimaja saalis, publikuks oodati iga lõpetaja kohta kahte külalist ja õpetajaid.

Aktusel meenutasid erinevaid õpetajad meie 9. klasse ning lugesid neile südamlikke haikusid. Jagati välja lõputunnistused kõigile 9. klasside õpilastele. Kooli 9. klassi lõpetasid kiituskirjaga Rasmus Jürgenson ja Markus Udam. Lisaks tänati kooli tänukirjaga tublisid õpilasi ning jagati ainekiituskirju.

Marita Kutsar
huvijuht