Lühisimulatsioon valimisea langetamise kohta aitab noortel ühiskonda paremini mõista
9b

9.b klassi noored pärast üritust Foto: Kätlin Merisalu

Teisipäeval, 22. novembril toimus Paide ühisgümnaasiumis üheksan-datele klassidele  lühisimulatsioon teemal „Valimisõigus 16-aastastele“. Selle käigus õppisime argumen-teeritult arvamust avaldama ning saime asjatundliku juhendamise all arutleda aktuaalsel teemal.

Lühisimulatiooni korraldas ühendus Tegusad Eesti Noored (TEN) ning selle eesmärk oli avardada õpilaste teadmisi valimistest ning julgustada neid arvamust avaldama ja arutlema.

Olivia-Ly Orav
õpilane

Õpilaste tagasiside simulatsiooni kohta oli väga positiivne, sest noored oleksid huvitatud rohkematest sellistest võimalustest, kus saab arutleda mingisugusel aktuaalsel teemal, selle kohta rohkem teada saada ning õppida ka oma arvamust avaldama.

Lühisimulatsiooni ajaks oli ette nähtud üks tund, aga kuna kõikidel õpilastel oli huvitav ja tore, siis lendas aeg 9.b klassi tunnis kiiresti ning ei pandud tähelegi, kui tund juba mööda sai. 9.a klassi noored pidid oma simulatsiooni algust koguni 10 minutit ootama.