Matemaatika huvitavaks ja eluliseks
Veebruaris osalesid Paide Ühisgümnaasiumi 7., 8. ja 11.klasside õpilased projektis „Huvitav matemaatika 2018”. Selle käigus tuli igal õpilasel koostada, kas eluline ülesanne, matemaatiline domino, tööleht algklassiõpilastele, luuletus matemaatikast või ristsõna. Eluliste ülesannete jaoks tuli koguda andmeid ümbritsevast elust, nende põhjal koostada ülesanne ja siis ka see lahendada. Algklassidele koostati peastarvutamise võistluse ülesandeid ja viidi võistlused ka ise läbi. 11.klass  koostas kuldvillaku ülesanded 7. -8. klasside matemaatikaõpikutest leiduvate mõistete kohta ja katsetas seda koolikaaslastel. Elevil olid nii koostajad kui ka vastajad. Projekti eesmärgiks oli matemaatikaõpetuse mitmekesistamine ja see õnnestus. Õpilaste koostatud ülesandeid saab kasutada edaspidi matemaatikatundides. Suur tänu kõigile osalenutele.
Margit Arro
õpetaja

Külmal talvel tulevalgel
istub tüdruk, muie palgel.
Võrrand lahendamist vajab,
ema teda takka ajab.
” Tee nüüd nii” ja ” tee nüüd naa”,
“siit saad iksi, siit saad K”.
“y jaga sellega ja n liida tollega”.
“Vastus tuleb M, mis jagub ainult kolmega”
Muigab tüdruk: “Armas ema, sinu abi on nii kena”.
“Võtan iksi, liidan 2, lahend tuleb niks ja naks”.
Nii kirjutab matemaatika kohta 7a klassi õpilane Anna Greta Gröön oma projektitöös.