Matemaatikatunnid algklassidele

Kolmel reedel toimusid matemaatikatunnid 1.-5.klassi õpilastele matemaatikaklassis, kus tutvustati õpilastele puutetahvli võimalusi, nutispordi õpikeskkonda ja õpiprogrammi GeoGebra. Oma mõttetegevust said õpilased arendada kuubi kokkupanemisega. Abiks tunni läbiviimisel olid 7 b klassi õpilased. Algklassiõpilased  olid väga osavõtlikud ja huvitusid kõigest uuest.

Margit Arro
õpetaja