Minu idee
Foto: erakogu

Foto: erakogu

Maikuus tuli 8. klasside õpilastel ettevõtlusõppe raames mõelda välja toode, teenus või tegevus, mis aitaks lahendada mingit probleemi. Ülesande lahendamiseks leiti partnerid, mõeldi, millist probleemi soovitakse lahendada või leevendada ning kellele toode või teenus suunata. Kasutada tuli leidlikkust ja fantaasiat. Ülesannete hulka kuulus müügi kavandamine, reklaami läbimõtlemine, toote valmistamine ja kirjeldamine ning esitlemine. Kokku valmis 7 erinevat toodet ja pakuti välja 7 erinevat teenust. Toodetega sooviti pakkuda tarbijatele erinevaid maitseelamusi ja ilutooteid. Teenuste osas oldi valmis osutama mitmel puhul teenuseid, mis olid seotud tehnika parandamise või hooldamisega. Projekti raames tuli täita aineõpetajate antud ülesandeid. 8.a klassi saksa keelt õppivad õpilased pidid koostama kokkuvõtte saksa keeles ning 8.b klassi õpilased pidid valmistama oma toote kohta reklaami,  mis oli ülesanne eesti keele õpetajalt.

Kersti Laastau
õpetaja