Muusikaõpetuse olümpiaad

Foto: erakogu

Laupäeval, 17. veebruaril toimus Türi põhikoolis muusikaõeptuse olümpiaadi Järvamaa voor. Muusikaõeptuse olümpiaad toimub üle aasta ja on olümpiaadidest ilmselt kõige mahukam, seda võiks nimetada isegi mitmevõistluseks. Seal on vaja põhikooli osalejatel eelnevalt kirjutada essee teemal „Minu muusikaelamus” ja gümnaasiumi osalejatel kontserdi arvustus. Tuleb lahendada ka kirjalikud ülesanded, muusikakuulamise ülesanded ning videoülesanded. Veel on vaja esitada üks laul eesti autorilt, harjutuste noodist laulmine astmenimedega ja rütmiharjutuste koputamine. Kõige keerukam on kindlasti omalooming. Omalooming võib olla pealkirjastatud laul (a cappella või saatega), instrumentaalpala, või elektroakustiliste-, audiovisuaalsete ja/või multimeedia vahenditega loodud kompositsioon.

Meie koolist võttis selle vaevalise tee ette Elsa-Pauliine Palu 9b klassist, kes saavutas põhikooli vanuserühmas III koha ja on edasi saadetud maakonda esindama ka vabariiklikule olümpiaadile.

Anne Rikberg
õpetaja