Oma kooli päev tõi esile kooli eripärad

Kogu koolipere tegi üheskoos oma koolile veel viimase ühise kallistuse. Foto: Kaspar Pokk

Kolmapäeval, 6. juunil 2018 toimus Paide Ühisgümnaasiumis ajalooline “Oma kooli päev”, mille raames oli kogu kooliperel, lapsevanematel, linnaelanikel ning vilistlastel võimalik osa saada kooli traditsioonidest ning ühtsustundest. Kogu päev oli täis erinevaid emotsioone ja rõõmsaid taaskohtumisi, veidi kurbusehelki ja pisaraid, kuid rohkem õnnelikke koolipere liikmeid ja ühtehoidmist. Me loodame, et Paide Ühisgümnaasium äratab tulevikus inimeste meeltes üles ilusaid mälestusi, mida üheskoos heldimusega meenutatakse. See oli päev, mis jääb alatiseks meie südameisse. 

Kätlin Merisalu
huvijuht

Päev algas varajastel hommikutundidel klassijuhataja tunniga, mil saadi ülevaade kogu päeva jooksul toimuvast. Seejärel koguneti II korruse fuajeesse, kus toimus näituse “Seinad, mis mäletavad” pidulik avamine ning tänusündmus neile, kes andsid oma panuse koolimaja seinte täitmisel kaunite mälestustega oma kooliajast. Ei möödunud kaua, kui kõlas koolikella kõrvulõikav tirin, millega anti start kooli (ekskursioon) avastusjahile “Tunne oma kooli”, mille raames oli õpilastel võimalus avastada koolimaja salapäraseid vaheruume ning telgitaguseid. Fotode jahtimise ja ülesannete lahendamise möödudes kogunesime kogu kooliperega välja, et ühiselt teha koolimajale veel viimane kallistus, mis jäädvustati droonipildina. Peagi peale seda anti start ümber kooli teatejooksule, millele energiliselt kaasa elati ja kohe peale seda saadi osa kooli vilistlaste, õpilaste, lapsevanemate ja koostööpartnerite poolt läbi viidud töötubadest, mis kandsid  endas kooli konverentsi ja “Reipalt koolipinki” traditsioone. Nii jõudis lõpule “Oma kooli päeva” esimene pool.

Päeva teises pooles oli võimalik osa saada kooli kollektiivide laulukontserdist “Ei saa mitte vaiki olla”, mille lõpunumber tõi pisarad silma nii publikule kui lauljatele endile. Edasi suunduti tantsuetendusele “Oh keeruta, lennuta”, millele oli võimalik kaasa elada kooli esisel platsil. Selle raames tantsiti ka viimane “Soovide valss”, mis on pikki aastaid olnud abiturientide hüvastijätt oma kooliga. Sealt edasi suunduti kooli võimla juurde parklasse, kus kõiki kohalviibijaid ootas pesapaikades mõnus grill&chill elava muusika saatel. Suurel laval astusid üles publiku suur lemmik Vahelduvvool, kooli vilistlane Lauri Lugu oma bändiga ning õhtuse peo peaesineja Hellad Velled, mille saatel hüppasid ja lõid käsi kokku nii suured kui väikesed.

Inimesi, keda tänada panuse eest kogu päeva õnnestumisesse, on väga palju ja kõiki üles loetleda ei suuda. Igaüks, kes andis oma panuse päeva korraldamisel ja läbiviimisel, on meie jaoks kulla väärtusega. Oleme kogu kooliperega tänulikud kõigile korraldajatele, osalejatele, lauljatele, tantsijatele, juhendajatele, jooksjatele, abilistele, koostööpartneritele, toetajatele, kooli juhtkonnale ja hoolekogule, lapsevanematele, vilistlastele, õpetajatele, kooli personalile, õpilasesindusele, helitehnikutele, töötubade läbiviijatele, päeva jäädvustajatele. Aitäh kõigile teile, kes te aitasite selle päeva meie jaoks eriliseks muuta!