Oma kooli päeva aktus kolis veebi

Traditsiooniliselt lõpetab õppeaasta kogu koolipere ja lastevanemate ühissündmus Oma kooli päev, mille käigus peetakse üheskoos tore tantsu- ja lauluaktus, kiidetakse tublisid õpilasi ja õpetajaid.

Sel õppeaastal ei olnud meil võimalik õppeaasta lõpus füüsilises ruumis üksteisega kokku tulla, kuid see-eest kogunes kogu koolipere 5. juunil kell 10:00 Stuudiumisse, kus oli võimalik vaadata õppeaasta lõpuaktust veebivahendusel.

Lõpuaktusel rääkisid liikumisõpetaja, eesti keele õpetaja, õppealajuhataja ja käsitöö- ja kodunduseõpetajaid teemakohaseid haikusid, direktor pidas õppeaasta lõpukõne, tutvustati distantsõppel tehtud töid: 4. klasside pildijäädvustus inimese meeltest, 7.b klassi õpilase Marianne Kalviku luuleteos “Meil aia-äärses tänavas”.

Õpilased erinevates klassidest olid valmis teinud tänuvideo õpetajatele ja lapsevanematele distantsõppel nähtud vaeva eest.

Aktusel kuulutati välja Päikesekillud 2020 kuues erinevas kategoorias.

Aktuse lõpetas ühistants, mille autoriteks olid Alina Simmer ja Marie Marleen Jaanof, tantsu esitas kooli huvijuht Marita Kutsar.

Marita Kutsar
huvijuht