Õpetajad õppisid

22. märtsil toimus Paide ühisgümnaasiumi õpetajatele „Ettevõtliku kooli” baaskoolitus. Selle Ida-Virumaal algatatud ettevõtlikkushariduse idee pärineb Šotimaa õppesüsteemist ning selles ei keskenduta mitte majandusõppele, nagu arvata võiks, vaid inimese võimele oma mõtteid teoks teha. Baaskoolituse eesmärk oli selgitada, miks on ettevõtlikku õpet toetav hoiak oluline ja kuidas luua oma koolile selle kaudu lisaväärtust, inspireerida õpilasi ja muuta õppeasutuse töö õppimise elulisemaks muutmise kaudu tõhusamaks, et aidata noortel hilisemas elus paremini hakkama saada.

Baaskoolituse viis läbi SA Järvamaa Arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse koordinaator Reelika Lepik, kelle eestvedamisel osalesid õpetajad koolitusel elavalt. Kuigi nenditi, et koolis on aktiivne tegutsemine ja kaasav õpe varemgi oluline olnud, võiks „Ettevõtliku kooli” võrgustikuga ühineda ja koolitusi jätkata.

Koolitus oli tasuta tänu uuele Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud tegevusprogrammile “Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel”.

Anne Kivimäe
õpetaja