Õpetajad tutvustasid väikeste kodu-uurijate tegevust
Foto: Heli Prii

Foto: Heli Prii

22. oktoobril toimus Tallinna Ülikooli Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumis
koolimuuseumide ja kooliajaloo teemaline nõupäev. Meie kooli õpetajad Eve
Krais, Tiina Kivimäe ja Heli Prii tegid nõupäeval ülevaate väikeste
kodu-uurijate liikumisest.
Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi direktori Veronika Varikuga seob
kodu-uurimise suunajaid viie aasta pikkune koostöö. See jätkub 2016. aasta
väikeste kodu-uurijate tänupäeva ettevalmistamise ja korraldamisega
Tallinnas.

Heli Prii
õpetaja