Õpihimu viib Euroopasse rändama

Foto: Andrus Kopliste

Käeoleval õppeaastal on Paide Ühisgümnaasiumis toimunud mitmeid metoodika alaseid koolitusi õpetajatele. Viimati tegeleti uuenenud õpikäsituse teemaga. Õpetajate poolt tuli ka initsiatiiv minna Euroopa erinevatesse riikidesse tutvuma parimate praktikatega tuge vajavate õpilaste kaasamiseks õppetunnis ja kooliperre. 1. veebruariks valmistasid kuus õpetajat (fotol) ette taotluse Euroopa Liidu programmi ERASMUS+ ja esitasid selle hindamiseks. Plaanitava projekti „Kaasav kool“ raames minnakse järgmisel õppeaastal Saksamaale ja Suurbritanniasse viide kooli kolleegide juurde töövarjuks.

Ellen Rosimannus
õpetaja  

Uuritakse  waldorfpedagoogika põhimõtteid, õppijate individuaalsusega arvestamist, koostöö korraldamist vanemate ja kogukonnaga ning muid teemasid. Õpitut jagatakse Paide kolleegidega töötubades, koostatakse metoodiliste võtete kogu ja õpitut rakendatakse õppetöös. Sellist projekti pole meie koolis varem tehtud. Kogesime seda, kui raske on leida häid partnereid, kui raske on täita projektitaotlust, aga kui mõnus on töötada koos ühise eesmärgi nimel. Projekti tulemusena paraneb õpetajate  valmisolek, teadmised ja oskused hariduslike erivajadustega õppijate toetamiseks kaasavas koolis. Osalejad saavad hea võõrkeelte praktika ja loodame, et tekivad võimalused rahvusvaheliseks koostööks.

Rahastamisotsus tehakse mai keskpaigaks. Seniks pöidlad pihku!