Õpilased esitlesid edulugusid ja kingitusi Eestile

Foto: Andrus Kopliste

21. veebruaril kell 10.00 kogunesid 5.-12. klassi õpilased kooli aulasse, et kuulata meie kooli edu- ja õpilugudest ning heategudest Eesti 100. sünnipäevaks.

Tunni avas kooli direktor Kersti Laastau, kes rääkis kooli liitumisest haridusprogrammiga „Ettevõtlik kool” ja juhatas sisse õpilugudest rääkijad.

Esimesena tuli kõnelema 2.a klassi lapsevanem Kersti Viilup klassi õpiloost “Õpime koos vanematega”. Nende klass on võtnud kindla sihi kaasata lapsevanemaid võimalikult palju klassi ühistegevustesse. Selliselt on võimalik enda lapsi teise nurga alt tundma õppida ning olla kursis kõigega, mis koolis toimub. Koos paari õpilase ja klassijuhataja Heli Priiga jagati vahvamaid seiku 2.a klassi õpilastega juhtunust.

Birgit Mallas
õpilane

Edasi käisid järgemööda oma heategudest ja edulugudest rääkimas kõik vanemate klasside õpilased, kes olid võtnud vaevaks klassiga midagi korda saata. 4.b õpilugu rääkis osalemisest Järvamaa keskraamatukogu projektis „Loeme 100”. Õpilased olid võtnud eesmärgiks lugeda suve jooksul klassi peale läbi 100 raamatut, aga suve lõpuks selgus, et loetud sai üle 200 raamatu.

Heategude hulka kuulusid 9.b klassi jõuluinglite valmistamise lugu ning hooldus- ja lastehaigla külastus, kus kõik patsiendid said endale õpilaste valmistatud ingli. Paide ühisgümnaasiumi õpilasesinduse kingituseks oli koolitee turvalisemaks muutmine, mille tarbeks korraldati eelmisel aastal kaks helkurikontrolli. Teises kontrollis lõid kaasa ka politseinikud, kes jagasid helkureid. Enda heateost rääkides õpetasid ÕE liikmed, millist helkurit valida. 10. klass alustas enda heateoga „Sada tamme Eestile” juba 2013. aastal, viimased viis aastat on nad näinud vaeva tammede kasvatamisega.  Viimasena astusid üles 7.b klassi noored, kes olid esitanud kaks õpilugu ja käinud enne jõule Paide perekodus, et jagada sealsetele noortele jõulurõõmu.

Tunni lõpus jagati kõikidele edu- ja õpilugude esitajatele kingitusi.

Üleskutse, teha Eesti 100. sünnipäevaks mõni heategu, tegid kooliperele üheskoos aineühendus Helisev Ajakeel, koolileht OliOn ja kooli õpilasesindus. Heategude tegemise mõte on muuta Eesti üheskoos natuke paremaks paigaks. Esialgne heategude esitamise tähtaeg oli 20. jaanuar, kuid nüüdseks on otsustatud konkreetne tähtaeg kaotada, Eesti sünnipäeva-aasta läheb edasi ja heateod on alati teretulnud.