Õpilased lugesid Arvo Pärdi päevikumõtteid

Foto: Marita Kutsar

Kolm 9. klassi õpilast osalesid üle-eestilises projektis “Sünnipaik”. Projekti eestvedajad on Peeter Volkonski koostöös Eesti Rahva Muuseumiga. 

Projekti käigus valmib Eesti suurmeeste sünnikohtadest virtuaalne kaart. Sünnipaikades loevad kohalikud noored auväärsete inimeste tekste videosse, mida on võimalik järelvaadata.

26. septembril jõudis järg maestro Arvo Pärdini, kelle sünnipaik asub Paides. 9. klasside õpilased Elsa-Maris Ivanov, Kaarel Kullik ja Henri Härma lugesid videosse Arvo Pärdi päevikumõtteid. Peeter Volkonski: “Ta on ainuke Eestis märgitud sünnikohaga suurmees, kes hetkel elab. Tänu sellele oli temal endal võimalik otsustada, milliseid ridu noored päevikust ette kannavad.”

Päevikumõtted filmiti videosse Paides, Arvo Pärdi muusikaaias.

Marita Kutsar
huvijuht