Õpilased märkasid looduses mustreid

Parim võimalus uute teadmiste saamiseks, ideede leidmiseks ning tervislikuks eluviisiks on minna õue, vaadata, märgata, uurida, liikuda, otsida huvitavaid objekte loometegevuseks.

Foto: Erakogu

6-klassid osalesid seekord ühistöös, mis hõlmas käsitöö, tehnoloogia infotehnoloogia, saksa keele ja kehalise kasvatuse tunde.

Õpilased pidid looduses jalutades tabama fotoaparaadiga neile huvipakkuvaid objekte (puud, lilled, kivid, vesi, taevas, maapind jne). Pildistada tuli nii kaugelt kui ka pinda lähemalt. Uue oskuse ja teadmised omandasid lapsed fototöötluse alal. Nii tekkisid tõelised mustrid. Saksa keeles tutvusid looduse teemalise sõnavaraga.

Projektitöö eesmärgiks oli, et noored õpiksid tööjuhendi järgi töötamist, oma aja planeerimist ning tulemuse analüüsimist.

Saadud loodusmustritest trükitakse pildialbum.

Kristi Teder
õpetaja

Õpilased arvasid:

Mulle meeldis see sellepärast, et ma saan ise oma aega planeerida.Ma õppisin selle projekti käigus fotode töötlemist ning mustrite märkamist. Aegajalt on huvitav erinevaid projekte teha, et saada teada ja õppida midagi uut.

Foto: Erakogu

Ma õppisin looduses märkama väikest detaili ja õppisin pilti töötlema. Mulle meeldis selline õppimine, sest see on huvitavam kui õpikust midagi õppida.

 Mulle meeldis selline teistmoodi õppimine, sest ma sain minna loodusesse ja teha seal ilusaid pilte.

Ma õppisin seda, et kuidas pildil muuta värve, teravust, heledust jne. Värvigammade muutmisega võib töödeldavat pilti väga palju muuta nii, et moodustub hoopis teistsugune ja väga huvitav kujutis.
 Meeldis, sest seda tööd oli huvita v teha. Oli huvitav pilti selles programmis muuta.

Jah mulle meeldis teistsugune õppimine, sest sai looduses käia, leida ideid oma loominguks ja see oli huvitav.