Õpilased olid edukad käsitöö- ja kodunduse ning tehnoloogiaõpetuse maakondlikul olümpiaadil

Mirjami vaip

22. märtsil toimus Väätsa Põhikoolis käsitöö- ja kodunduse ning tehnoloogiaõpetuse maakondlik olümpiaad. Eesmärgiks oli toetada põhikooli ainealaste teadmiste rakendamist praktilises tegevuses ning innustada noori kavandama uusi ideid ja neid esitlema, nägema tehnilisi ja loomingulisi lahendusi.

Käsitöös pidi õpilane koostama kirjaliku ülevaate keskkonnateadliku ja nipiga käsitööeseme loomisest ning praktilise osana teostama kogutud teabe ja idee alusel funktsionaalse, kasutatava looveseme. Kodunduses, nii kirjaliku testi kui ka praktilise kujundusülesande temaatikaks, oli bakterid ja seened toidu, toiduvalmistamise ning toiduohutuse seisukohast. Oma looming tuli esitleda olümpiaadi komisjonile. Tehnoloogia õppeaines poistel tuli kavandada etteantud materjalidest üksinda mängitav mäng „Mäng iseendale“.  Hindamisel arvestati mängu originaalsust, eskiisi teostust ja tööetappide adekvaatsust,  soorituse kvaliteeti, mängu funktsionaalsust ja töö viimistlust ning joonisele vastavust.

Meie kooli noored olid edukad.

Käsitöös: Mirjam Järv I koht, Kaidi Jamnes III koht

Kodunduses: Kärt Kirsimägi I koht, Sandra Pilipenko III koht

Tehnoloogias: Markus Udam II koht

Mirjam Järv ja Kärt Kirsimägi osalevad 12. aprillil käsitöö ja kodunduse vabariiklikul olümpiaadil Tallinna Ülikoolis.

Kristi Teder
õpetaja