Õpilased osalesid osaoskuste olümpiaadil

Edukas võistkond   Foto: Ingrit Talvist

6. aprillil toimus Laupa põhikoolis 3.-4. klasside osaoskuste olümpiaad, milles osales 10 võistkonda. Meie kooli esindasid Alina Simmer, Saskia Metsallik, Herman Haamer ja Karel Saksniit, kes saavutasid tubli III koha.

Võistkonnad võtsid mõõtu kuulamises, nuputamises, kujundite meisterdami-ses, sünnipäevakutse kujundamises ja Aino Perviku ning tema teoste tundmises.

Õpilasi valmistas ette raamatukogu juhataja Elle Tamar.

Ingrit Talvist
eripedagoog