Õpilasesinduse juhatuse liikmed jagasid vastutusalad

Vasakult: Alina Simmer, Christen Savisaar, Marianne Kalvik
Foto: Marita Kutsar

23. septembril toimus õpilasesindusese sisesed juhatuse valimised. Uude juhatusse kuuluvad kolm liiget, kellest üks on aktiivijuht ning kaks jagavad esimehe rolli. Uuteks juhatuse liikmeteks on Alina Simmer, Christen Savisaar ja Marianne Kalvik.

Juhatus alustas enda tööd koheselt ning koosolekute käigus jagati ära erinevad vastutusalad. Aktiivi liikmete nimekirjadega ja nende koosolekute organiseerimise, informatsiooni vahetamisega tegeleb Marianne. Õpilasesinduse koosolekute läbiviimise ja kokkukutsumise, Eesti Õpilasesinduste Liidu informatsiooni vahendamise, kooliraadios informatsiooni jagamise ja õpilasesinduse meeskonnaarendamise eest vastutab Alina. Aasta jooksul veab aruteluringe, omab ülevaadet õpilasesinduse liikmetest ja esindab õpilasi laiendatud kooli juhtkonna nõupidamistel Christen.

Kooli õpilasesindusse kuulub 17 liiget, kes kõik panustavad erinevatesse kooli omaalgatustesse ja projektidesse. Viivad läbi sündmuseid, aktsioone ja ettevõtmisi.

Marita Kutsar
huvijuht