Õpilasesindus sai uue koosseisu

16. septembril toimus Paide Hillar Hanssoo põhikoolis õpilasesinduse uute liikmete valimised. Avaldusi esindusse astumiseks esitati 14, valituks osutus 8 noort. Kooli õpilasesindusse kuuluvad vaba tahte alusel 6.-9. klasside õpilased, kokku 17 liiget.

Õpilasesindusse kandideerimiseks tuli esitada avaldus. Seejärel toimus kõigi kandidaatidega avalik intervjuu 15. septembril. Kandidaatidelt küsiti, mida nad soovivad õpilasesinduse liikmetena ära teha ning millised on nende tugevused ja nõrkused.

Foto: Marita Kutsar

Uute liikmete valimine leidis aset läbi kooli Stuudiumi keskkonna, kus igal 5.-9. klassi õpilasel oli üks hääl. Valituks osutusid Kaarel Kullik, Robin Randrüüt, Keitlin Jüristo, Markus Lieberg, Marta Udu, Anette-Frieda Evardi, Patricia Matrov ja Geitlin Saagim.

2020/2021. õa. õpilasesinduse koosseis on järgmine:

 1. Christen Savisaar 9.a
 2. Markus Lieberg 9.a
 3. Sten Uus 9.a
 4. Elsa-Maris Ivanov 9.b
 5. Geitlin Saagim 9.b
 6. Kaarel Kullik 9.b
 7. Alina Simmer 8.a
 8. Keitlin Jüristo 8.a
 9. Marie-Marleen Jaanof 8.a
 10. Oliver Õun 8.a
 11. Patricia Matrov 8.a
 12. Robin Randrüüt 8.a
 13. Saskia Metsallik 8.a
 14. Marianne Kalvik 8.b
 15. Aron Niinep 7.a
 16. Anette-Frida Evardi 6.a
 17. Marta Udu 6.a

Õpilasesinduse tööd koordineerib huvijuht Marita Kutsar

Marita Kutsar
huvijuht