Õpilasesinduse liikmed osalesid meeskonnakoolitusel

Laupäeval, 31. oktoobril toimus Paide Hillar Hanssoo põhikoolis õpilasesinduse meeskonnakoolitus. Koolitust viis läbi huvijuht Marita Kutsar

Räägiti õpilasesinduse liikmetega kohustustest, vastutustest ja õigustest, mis on väga olulised teemad õpilasesinduses. Õpilasesinduse liikmete peamiseks õiguseks on õpilaste huvide ja arvamuse esindamine. Vastutuseks on teha muudatusteks etepanekuid ning kohustuseks on täita endale võetud ülesanded.

Koosolemise käigus arendati ka meeskonnatööd. Me arutlesime ka sellel teemal, kuidas sinu enda tegevus mõjutab teisi. Kui sa ei täida oma ülesannet, siis kannatab kogu meeskond.

Kokkuvõtteks saime palju uusi teadmisi ning lisaks õppisime tundma teisi õpilasesinduse liikmeid.

Saskia Metsallik, Patricia Matrov ja Marie Marleen Jaanof
õpilasesinduse liikmed