Õpilaste ainetunnid lõimusid
15133775_1170274463025670_1679332617_o

Elsa-Pauliine regilaul lõi „muuseumisaalis” just õige meeleolu.                                     Foto: Hendrik Kraav

Juba septembrist alates on põhikooliõpilased tegelnud erine-vates tundides juurte uurimise teemaga ning 15.–17. novembril kulmineerusid tegevused lõimitud ainepäevadega. Uues õppekavas on suurt rõhku pandud ette-võtlikkusele ja ainetevaheliste seoste loomisele ning toimunud projekti kavandades arvestasid õpetajad just sellega. „Teisalt lähtus kogu tegevus järgmisel suvel toimuva koolinoorte XII laulu- ja tantsupeo teemast „Mina jään”,” selgitas emakeelepetaja Anne Kivimäe.

Teisipäeval, 15. novembril vaatasid 6.9. klassi õpilased aulas Lennart Meri filmi Veelinnu rahvas”. Filmist said õpilased aimdust, kust üldse tulevad meie esivanemad, eestlased. See oli ainepäevade nii-nimetatud avapauk, kuid juba septembrist alates oli käsitletud tütarlaste kästitöö, ajaloo, kunstiõpetuse ning eesti keele tundides juurte teemat.

Kolmapäeval, 16. novembril kell 9.00 avati koolis klassiruumis 217 näitus, mis kannab pealkirja Mina jään.” Avamise algul pidas õpetaja Kristi Teder lühikese sissejuhatava kõne ning küsis õpilastelt, mida tähendab: Mina jään?” Kohe kostis vastus, et see tähendabki jäämist, jäämist koju, kodumaale. Seejärel tuli kooli direktoril Kersti Laastaul ametlikult näitus avada. Kui lint oli läbi lõigatud, said kõik kohale tulnud hakata näitust uudistama, kuid sellega ei olnud avamistseremoonia veel läbi. 9.a klassi tütarlapsed kostitasid külalisi kaerakäkkidega ning 8.b klassi neiu Elsa-Pauliine Palu laulis regilaulu, mille viisi oli Friedrich Reinhold Kreutzwaldi sõnadele loonud tüdruk ise.

Näitusel võib näha tundides valminud õpilaste käsitöid, plakateid päritolukihelkondade keele ja rahvarõivaste kohta, vanade fotode põhjal loodud tekste. Õpetajad on näitusele toonud vanu esemeid, mis on kallid perepärandid ning võimaldavad rännata justkui ajas tagasi ja nautida hetke. Anne Kivimäe sõnul on näitusel vanade asjade kõrval palju vaimuvara, sest õpilaste vestlused nendele kõige kallimate inimestega ning albumitest leitud vanade piltide põhjal valminud lood on vaimustavad. Näitust võib külastada veel  järgmise nädala kolmapäevani.

Neljapäeval, 17. novembril toimus päevade lõpetuseks väike ajalookonverents, mille peaesineja oli meie kooli vilistlane, ajaloolane ning Järvamaa muuseumi teadusjuht Ründo Mülts. Esinesid ka õpilased: 6.b klassi neiud Merlin Klemm ja Getter Rool esitlesid oma klassi juurte kohta valminud plakatit ja Melina Moppel 7.a klassist jutustas loo oma vanavanavanaisast, kes oli olnud põneva elusaatusega pärisori. Ründo Mültsi sõnul on kool teinud ära suure töö õpilastele ajaloohuvi äratamiseks, alustas temagi umbes samas vanuses vanavara kogumist.

Katarina Perman
õpilane