Õppe- ja koostöö päev Viimsis
Foto: Kersti Laastau

Foto: Kersti Laastau

26. oktoobril oli õpetajatele õppe- ja koostöö päev Viimsis. Töörühmades analüüsiti kooli arengukava täitmist erinevates valdkondades: õppe- ja kasvatustöö, juhtimine, huvitegevus, koostöö partneritega ja personalitöö. Eelmise aasta analüüsi kõrval tuli sõnastada sisehindamise teema, milleks sai: töö andekate lastega. Päeva raames valmis kooli arengukava täitmise 2016.a aruanne ja tehti ettevalmistusi kooli digiplaani koostamiseks. Sõnastati selle üldine eesmärk ja kavandati ideed projekti „Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendamiseks“ projektitoetuse taotlemiseks. Igapäevasest koolielust vabamas õhkkonnas laabus õpetajatevaheline koostöö gruppides edukalt ja tehti edasiseks tööks olulisi ettepanekuid

Marje Tänav
õppealajuhataja