Õppeprogrammi käigus tutvuti mageveekaladega

Foto: Erakogu

Õpilastes looduse vastu huvi hoidmise ja tõstmise eesmärgil läbi viidud KIK projekt „Väike kena kohakene“ hõlmas endas Eestimaa looduse tundmaõppimist ning lugupidamist kõigi elusolendite vastu.

Õppeprogrammi käigus tutvuti Eesti mageveekaladega ja õpiti neid üksteisest eristama. Õpiti kalade ehitust ja kohastumusi eluks vees. Läbi iseseisvate tegevuste kinnistasid õpilased kalade määramise oskusi ning õppisid kalapüügi ja sellega seotud nõudeid.

Õpilased analüüsisid kalade meelte olulisust ja eripära seoses veekeskkonnaga. Räägiti kaitsealustest liikidest ning võõrliikidest ja nende mõjust bioloogilisele mitmekesisusele ja kooslustele. Tutvutati ka säästva kalastamise ja kalanduse põhimõtteid. Aktiivõppevahendite kasutamise üheks eesmärgiks oli õpilaste rühmas tegutsemise oskuste arendamine.

Rojekti toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus 6000 euroga.

Kristi Hints
projekti eestvedaja