Paide Hillar Hanssoo Põhikooli avaaktusel tervitati uusi õpetajaid

Foto: Ants Leppoja

1.september 2018 alustas endine Paide Ühisgümnaasium tööd uue Paide Hillar

Hanssoo Põhikoolina. Kool tegutseb kolmes erinevas hoones, avaaktus peeti üheskoos Paide Muusika- ja Teatrimaja suures saalis.

Esimesse klassi astus 40 last, kellele anti aktusel üle aabitsad.  Avaaktusel anti endine kooli lipp üle Järvamaa Muuseumi esindajale Ründo Mültsile, kes on meie kooli vilistlane. Ründo lubas, et Paide Ühisgümnaasiumi lipuga on võimalus tutvuda Järvamaa Muuseumis avataval näitusel.

Aktusel tervitas kooli uus direktor Kersti Kivisoo kooli uusi töötajaid, kelleks on muusikaõpetaja Anete Sammler, sotsiaalpedagoog Klarika Lussmann, abiõpetaja Jaanika Järve, matemaatikaõpetaja Raivo Tamm, inglise keele õpetajad Ioannis Basdanis ja Diana Valtin, huvijuht Marita Kutsar, karjääriõpetuse õpetaja Kersti Laastau, prantsuse keele õpetaja Kristina Kiisk, kehalise kasvatuse õpetaja Karin Kitt ning ringijuht Kätlin Merisalu.

Aktusel helistati esimest koolikella, millega loeti õppeaasta avatuks. Peale aktust oli võimalus õpilastel ja lapsevanematel tutvuda Paide Hillar Hanssoo Põhikooli asenduspinnal asuvate ruumidega.

Marita Kutsar
huvijuht